Digdir
Feedback:
Please use Github Issues to give us your feedback, if any.

Quality metric

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Classification (skos:ConceptScheme)

number of levels

xkos:numberOfLevels

1

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric

name

dct:title

Kvalitetsmål (Norwegian Bokmål)
Kvalitetsmål (Norwegian Nynorsk)
Quality metric (English)

publisher

dct:publisher

991825827

description

dct:description

Kontrollert vokabular med predefinerte kvalitetsmål, primært ment for å brukes i forbindelse med beskrivelser av kvalitet på datasett, i henhold til DQV-AP-NO og DCAT-AP-NO. (Norwegian Bokmål)
Controlled vocabulary with predefined quality metrics, primarily meant to be used in connection with descriptions of quality of datasets, in accordance with DQV-AP-NO and DCAT-AP-NO. (English)

valid from inclusive

schema:validFrom

2023-01-30

contains classification items

uneskos:contains

missing objects
number of missing objects
rate of missing objects
number of objects with missing value for a given property
rate of objects with missing value for a given property
excess objects
number of excess objects
rate of excess objects
number of objects with imputed value for a given property
rate of objects with imputed value for a given property
overall time difference
rate of objects with inconsistent properties
rate of objects with inconsistency between given properties
number of objects with incorrect identifiers
rate of objects with incorrect identifiers
number of incorrectly classified objects for a given property
rate of incorrectly classified objects for a given property

modified

dct:modified

2023-02-14

language

dct:language

Norwegian Bokmål
English

issued

dct:issued

2023-01-30

status

adms:status

under development

missing objects

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

manglende enheter (Norwegian Bokmål)
missing objects (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1001

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

under-coverage

definition

skos:definition

hvorvidt det mangler enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
whether objects are missing in the dataset (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:boolean

example

skos:example

Nei (Datasettet inneholder alle bygninger) (Norwegian Bokmål)
No (The dataset contains all buildings) (English)

alternative label

skos:altLabel

manglende objekter (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

number of missing objects

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

antall manglende enheter (Norwegian Bokmål)
number of missing objects (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1002

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

under-coverage

definition

skos:definition

antall enheter som ikke er i datasettet men som forventes å være med (Norwegian Bokmål)
number of objects that are not present in the dataset but are expected to be (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:nonNegativeInteger

example

skos:example

2 (To bygninger mangler i datasettet) (Norwegian Bokmål)
2 (Two buildings are missing in the dataset) (English)

alternative label

skos:altLabel

antall manglende objekter (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of missing objects

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel manglende enheter (Norwegian Bokmål)
rate of missing objects (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1003

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

under-coverage

definition

skos:definition

antall enheter som mangler i forhold til antall enheter som skulle være med i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of missing objects in relation to the number of objects that should be present in the dataset (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,02% (0,02% av bygninger mangler i datasettet) (Norwegian Bokmål)
0.02% (0.02% of buildings are missing in the dataset) (English)

alternative label

skos:altLabel

andel manglende objekter (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

number of objects with missing value for a given property

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

antall enheter med manglende verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
number of objects with missing value for a given property (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1004

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

under-coverage

definition

skos:definition

antall enheter i datasettet som mangler verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
number of objects in the data set with missing value for a given property (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:nonNegativeInteger

example

skos:example

2 (To bygninger i datasettet mangler verdi for «bruksareal») (Norwegian Bokmål)
2 (Two buildings in the dataset do not have value for the property “usable area”) (English)

alternative label

skos:altLabel

antall objekter med manglende verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of objects with missing value for a given property

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel enheter med manglende verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
rate of objects with missing value for a given property (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-1005

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

under-coverage

definition

skos:definition

antall enheter med manglende verdi for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of objects with missing value for a given property in relation to the number of objects in the dataset (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,02% (0,02% av bygningene i datasettet mangler verdi for egenskapen «bruksareal») (Norwegian Bokmål)
0.02% (0.02% of the buildings in the dataset do not have value for the property “usable area”) (English)

alternative label

skos:altLabel

andel objekter med manglende verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

excess objects

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

overflødige enheter (Norwegian Bokmål)
excess objects (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-2001

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

over-coverage

definition

skos:definition

hvorvidt det finnes overflødige enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
whether there are objects incorrectly present in the dataset (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:boolean

example

skos:example

Ja (Noen bygninger er overflødige) (Norwegian Bokmål)
Yes (Some buildings in the dataset are not supposed to be there) (English)

alternative label

skos:altLabel

overflødige objekter (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

number of excess objects

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

antall overflødige enheter (Norwegian Bokmål)
number of excess objects (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-2002

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

over-coverage

definition

skos:definition

antall enheter som er i datasettet, men som ikke forventes å være med (Norwegian Bokmål)
number of objects within the data set or sample that should not have been present (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:nonNegativeInteger

example

skos:example

3 (Tre bygninger i datasettet skulle ikke vært der) (Norwegian Bokmål)
3 (Three buildings in the dataset are not supposed to be there) (English)

alternative label

skos:altLabel

antall overflødige objekter (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of excess objects

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel overflødige enheter (Norwegian Bokmål)
rate of excess objects (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-2003

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

over-coverage

definition

skos:definition

antall overflødige enheter i forhold til antall enheter som skulle være med i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of excess objects in the data set in relation to the number of objects that should have been present (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,03% (0,03% av bygningene i datasettet burde ikke være der) (Norwegian Bokmål)
0.03% (0.03% of the buildings in the dataset are not supposed to be there) (English)

alternative label

skos:altLabel

andel overflødige objekter (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

number of objects with imputed value for a given property

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

antall enheter med imputert verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
number of objects with imputed value for a given property (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-3001

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

imputation

definition

skos:definition

antall enheter i datasettet med imputert verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
number of objects in the data set with imputed value for a given property (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:nonNegativeInteger

example

skos:example

4 (Fire bygninger har fått antatt verdi for «byggeår») (Norwegian Bokmål)
4 (Four buildings in the dataset have imputed value for the property “year of construction”) (English)

alternative label

skos:altLabel

antall objekter med imputert verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of objects with imputed value for a given property

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel enheter med imputert verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
rate of objects with imputed value for a given property (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-completeness-3002

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

imputation

definition

skos:definition

antall enheter med imputert verdi for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of objects with imputed value for a given property in relation to the number of objects in the dataset (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,04% (0.04% av bygningene har fått antatt verdi for «byggeår») (Norwegian Bokmål)
0.04% (0.04% of the buildings have imputed value for the property “year of construction”) (English)

alternative label

skos:altLabel

andel objekter med imputert verdi for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

overall time difference

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

samlet tidsdifferanse (Norwegian Bokmål)
overall time difference (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-currentness-1001

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

delay

definition

skos:definition

tid mellom når datasettet kan tas i bruk og den hendelsen eller fenomenet datasettet beskriver inntreffer (Norwegian Bokmål)
length of time between data availability and the event or phenomenon they describe (English)

source

dct:source

Eurostats begrepsdatabase RAMON, European Union, Regulation (EC) No 223/2009 (Norwegian Bokmål)
Eurostat RAMON, European Union, Regulation (EC) No 223/2009 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:duration

example

skos:example

P24D (Det tar i gjennomsnitt 24 dager fra en bygning står ferdig eller er revet til den er innlemmet i eller tatt ut fra datasettet) (Norwegian Bokmål)
P24D (On average there will be 24 days from a building is completed or demolished, to it is included in or excluded from the dataset) (English)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of objects with inconsistent properties

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel enheter med inkonsistente egenskaper (Norwegian Bokmål)
rate of objects with inconsistent properties (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-consistency-1001

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

consistency within the dataset

definition

skos:definition

antall enheter med inkonsistente egenskaper i forhold til antall enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of objects with inconsistent properties in relation to the number of objects in the data set (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,03% (0,03% av bygningene har inkonsistens innbyrdes mellom noen av egenskapene) (Norwegian Bokmål)
0.03% (0.03% of the buildings have inconsistency between some properties) (English)

alternative label

skos:altLabel

andel objekter med inkonsistente egenskaper (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of objects with inconsistency between given properties

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel enheter med inkonsistens mellom gitte egenskaper (Norwegian Bokmål)
rate of objects with inconsistency between given properties (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-consistency-1002

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

consistency within the dataset

definition

skos:definition

antall enheter med inkonsistens mellom gitte egenskaper i forhold til antall enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of objects with inconsistency between given properties in relation to the number of objects in the data set (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,03% (0,03% av bygningene i datasettet står oppført med bruksareal som er høyere enn bruttoareal) (Norwegian Bokmål)
0.03% (0.03% of the buildings in the dataset have “usable area” larger than “gross area”) (English)
0,2% (0,2% av personene i datasettet står oppført som utvandret, men er likevel registrert med norsk bostedsadresse) (Norwegian Bokmål)
0,4% (0,4% av ansatte i datasettet står oppført med startdato på arbeidsforhold som er før fødsesldato) (Norwegian Bokmål)

alternative label

skos:altLabel

andel objekter med inkonsistens mellom gitte egenskaper (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

number of objects with incorrect identifiers

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

antall enheter med identifikatorfeil (Norwegian Bokmål)
number of objects with incorrect identifiers (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-1001

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

identifier correctness

definition

skos:definition

antall enheter i datasettet med feil identifikatorer (Norwegian Bokmål)
number of objects in the data set with incorrect identifiers (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:nonNegativeInteger

example

skos:example

207 (207 personer uten f-nummer/d-nummer men en utenlandsk id som ikke kvalitetssikres) (Norwegian Bokmål)
1 (One building in the dataset has wrong identifier) (English)

alternative label

skos:altLabel

antall objekter med identifikatorfeil (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of objects with incorrect identifiers

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel enheter med identifikatorfeil (Norwegian Bokmål)
rate of objects with incorrect identifiers (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-1002

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

identifier correctness

definition

skos:definition

antall enheter med feil identifikatorer i forhold til antall enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of objects with incorrect identifiers in relation to the number of objects in the data set (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,01% (0,01% av personene i datasettet har gått fra midlertidig tilknytning til permanent oppholdstillatelse og står oppført med d-nummer som identifikator istedenfor f-nummer) (Norwegian Bokmål)
0.01% (0.01% of the buildings in the dataset have wrong identifiers) (English)

alternative label

skos:altLabel

andel objekter med identifikatorfeil (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

number of incorrectly classified objects for a given property

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

antall feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
number of incorrectly classified objects for a given property (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-2001

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

classification correctness

definition

skos:definition

antall enheter i datasettet med feil klassifisering for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
number of objects in the dataset that are incorrectly classified for a given property (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:nonNegativeInteger

example

skos:example

97 (97 enheter er oppført med feil næringskode i datasettet) (Norwegian Bokmål)
1 (One building in the dataset is classified with wrong occupancy code) (English)

alternative label

skos:altLabel

antall feilklassifiserte objekter for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

rate of incorrectly classified objects for a given property

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality metric (dqv:Metric)

official label

skos:prefLabel

andel feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
rate of incorrectly classified objects for a given property (English)

in classification

skos:inScheme

Quality metric

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#qm-accuracy-2002

in quality subdimension

dqvno:inSubDimension

classification correctness

definition

skos:definition

antall feilklassifiserte enheter for en gitt egenskap i forhold til antall enheter i datasettet (Norwegian Bokmål)
number of objects that are incorrectly classified for a given property in relation to the number of objects in the dataset (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
based on ISO 19157 (English)

expected datatype

dqv:expectedDataType

xsd:double

example

skos:example

0,4% (0,4% av enhetene har feil kommunenummer) (Norwegian Bokmål)
0.01% (0.01% of the buildings in the dataset are classified with wrong occupancy codes) (English)

alternative label

skos:altLabel

andel feilklassifiserte objekter for en gitt egenskap (Norwegian Bokmål)
misclassification rate (English)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-metric#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

Digdir

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

vcard:Organization

organization name

vcard:hasOrganizationName

Digitaliseringsdirektoratet (Norwegian Bokmål)
Norwegian Digitalisation Agency (English)

email address

vcard:hasEmail

informasjonsforvaltning@digdir.no

Name spaces

Prefix

URI

adms

http://www.w3.org/ns/adms#

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

dct

http://purl.org/dc/terms/

dqv

http://www.w3.org/ns/dqv#

dqvno

https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#

rdf

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

schema

http://schema.org/

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

uneskos

http://purl.org/umu/uneskos#

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

xkos

http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#