Digdir
Feedback:
Please use Github Issues to give us your feedback, if any.

Quality (sub)dimension

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Classification (skos:ConceptScheme)

number of levels

xkos:numberOfLevels

2

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension

name

dct:title

Kvalitets(del)dimensjon (Norwegian Bokmål)
Kvalitets(del)dimensjon (Norwegian Nynorsk)
Quality (sub)dimension (English)

publisher

dct:publisher

991825827

description

dct:description

Kontrollert vokabular med predefinerte kvalitets(del)dimensjoner, primært ment for å brukes i forbindelse med beskrivelser av kvalitet på datasett, i henhold til DQV-AP-NO og DCAT-AP-NO. (Norwegian Bokmål)
Controlled vocabulary with predefined quality (sub)dimensions, primarily meant to be used in connection with descriptions of quality of datasets, in accordance with DQV-AP-NO and DCAT-AP-NO. (English)

valid from inclusive

schema:validFrom

2023-01-27

level list

xkos:levels

Level 1 - quality dimensions
Level 2 - quality subdimensions

contains classification items

uneskos:contains

completeness
currentness
consistency
accuracy
under-coverage
over-coverage
imputation
delay
consistency within the dataset
identifier correctness
classification correctness

modified

dct:modified

2023-01-30

language

dct:language

Norwegian Bokmål
English

issued

dct:issued

2023-01-27

status

adms:status

under development

Level 1 - quality dimensions

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Classification level (xkos:ClassificationLevel)

depth

xkos:depth

1

member

skos:member

completeness
currentness
consistency
accuracy

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#quality-dimensions

name

dct:title

Nivå 1 - kvalitetsdimensjoner (Norwegian Bokmål)
Nivå 1 - kvalitetsdimensjonar (Norwegian Nynorsk)
Level 1 - quality dimensions (English)

Level 2 - quality subdimensions

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Classification level (xkos:ClassificationLevel)

depth

xkos:depth

2

member

skos:member

under-coverage
over-coverage
imputation
delay
consistency within the dataset
identifier correctness
classification correctness

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#quality-subdimensions

name

dct:title

Nivå 2 - kvalitetsdeldimensjoner (Norwegian Bokmål)
Nivå 2 - kvalitetsdeldimensjonar (Norwegian Nynorsk)
Level 2 - quality subdimensions (English)

completeness

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality dimension (dqv:Dimension)

official label

skos:prefLabel

fullstendighet (Norwegian Bokmål)
fullstendigheit (Norwegian Nynorsk)
completeness (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#completeness

has part

xkos:hasPart

under-coverage
over-coverage
imputation

definition

skos:definition

graden av at datasettet inneholder forventede elementer for en spesifikk brukskontekst (Norwegian Bokmål)
the degree to which subject data associated with an entity has values for all expected attributes and related entity instances in a specific context of use (English)

source

dct:source

basert på ISO 25012 (Norwegian Bokmål)
ISO 25012 (English)

alternative label

skos:altLabel

kompletthet (Norwegian Bokmål)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

under-coverage

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality subdimension (dqvno:SubDimension)

official label

skos:prefLabel

underdekning (Norwegian Bokmål)
underdekning (Norwegian Nynorsk)
under-coverage (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#under-coverage

definition

skos:definition

data som mangler i et datasett (Norwegian Bokmål)
data absent from a data set (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
ISO 19157 (English)

is part of

xkos:isPartOf

completeness

alternative label

skos:altLabel

omission (English)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

over-coverage

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality subdimension (dqvno:SubDimension)

official label

skos:prefLabel

overdekning (Norwegian Bokmål)
overdekning (Norwegian Nynorsk)
over-coverage (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#over-coverage

definition

skos:definition

data som er med men som ikke skulle være med i et datasett (Norwegian Bokmål)
excess data present in a data set (English)

source

dct:source

basert på ISO 19157 (Norwegian Bokmål)
ISO 19157 (English)

is part of

xkos:isPartOf

completeness

alternative label

skos:altLabel

commission (English)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

imputation

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality subdimension (dqvno:SubDimension)

official label

skos:prefLabel

imputering (Norwegian Bokmål)
imputering (Norwegian Nynorsk)
imputation (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#imputation

definition

skos:definition

å sette inn verdi for en egenskap hvis den mangler eller er ubrukbar (Norwegian Bokmål)
entering a value for a specific data item where the value is missing or unusable (English)

source

dct:source

basert på «Glossary of Terms on Statistical Data Editing», OECD (Norwegian Bokmål)
based on "Glossary of Terms on Statistical Data Editing", OECD (English)

is part of

xkos:isPartOf

completeness

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

currentness

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality dimension (dqv:Dimension)

official label

skos:prefLabel

aktualitet (Norwegian Bokmål)
aktualitet (Norwegian Nynorsk)
currentness (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#currentness

has part

xkos:hasPart

delay

definition

skos:definition

graden av «ferskhet» av datasettet, for en spesifikk brukskontekst (Norwegian Bokmål)
the degree to which data has attributes that are of the right age in a specific context of use (English)

source

dct:source

basert på ISO 25012 (Norwegian Bokmål)
ISO 25012 (English)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

delay

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality subdimension (dqvno:SubDimension)

official label

skos:prefLabel

tidsdifferanse (Norwegian Bokmål)
tidsdifferanse (Norwegian Nynorsk)
delay (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#delay

definition

skos:definition

ferskhet av data uttrykt som differansen mellom to tidspunkter (Norwegian Bokmål)
age of the dataset described as the difference between two points in time (English)

is part of

xkos:isPartOf

currentness

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

consistency

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality dimension (dqv:Dimension)

official label

skos:prefLabel

konsistens (Norwegian Bokmål)
konsistens (Norwegian Nynorsk)
consistency (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#consistency

has part

xkos:hasPart

consistency within the dataset

definition

skos:definition

graden av at dataene har egenskaper som ikke er motsigende og som samsvarer med andre egenskaper, for en spesifikk brukskontekst (Norwegian Bokmål)
the degree to which data has attributes that are free from contradiction and are coherent with other data in a specific context of use (English)

source

dct:source

basert på ISO 25012 (Norwegian Bokmål)
ISO 25012 (English)

note

skos:note

Konsistens kan gjelde én eller flere sammenlignbare enheter i datasettet. (Norwegian Bokmål)
It can be either or both among data regarding one entity and across similar data for comparable entities. (English)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

consistency within the dataset

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality subdimension (dqvno:SubDimension)

official label

skos:prefLabel

konsistens innad i datasett (Norwegian Bokmål)
konsistens internt i datasett (Norwegian Nynorsk)
consistency within the dataset (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#consistency-within-dataset

definition

skos:definition

graden av konsistens mellom egenskapene i datasettet (Norwegian Bokmål)
the degree to which there is consistency between the properties in the dataset (English)

is part of

xkos:isPartOf

consistency

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

accuracy

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality dimension (dqv:Dimension)

official label

skos:prefLabel

nøyaktighet (Norwegian Bokmål)
nøyaktigheit (Norwegian Nynorsk)
accuracy (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#accuracy

has part

xkos:hasPart

identifier correctness
classification correctness

definition

skos:definition

graden av at dataene korrekt representerer virkeligheten, for en spesifikk brukskontekst (Norwegian Bokmål)
the degree to which data has attributes that correctly represent the true value of the intended attribute of a concept or event in a specific context of use (English)

source

dct:source

basert på ISO 25012 (Norwegian Bokmål)
ISO 25012 (English)

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

identifier correctness

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality subdimension (dqvno:SubDimension)

official label

skos:prefLabel

identifikatorriktighet (Norwegian Bokmål)
identifikatorriktigheit (Norwegian Nynorsk)
identifier correctness (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#identifier-correctness

definition

skos:definition

graden av at enhetene i datasettet har riktige identifikatorer (Norwegian Bokmål)
the degree to which the objects in the dataset have the correct identifiers (English)

source

dct:source

basert på BLUE-ETS (Norwegian Bokmål)
based on BLUE-ETS (English)

is part of

xkos:isPartOf

accuracy

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

classification correctness

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Category (skos:Concept)
Quality subdimension (dqvno:SubDimension)

official label

skos:prefLabel

klassifikasjonsriktighet (Norwegian Bokmål)
klassifikasjonsriktigheit (Norwegian Nynorsk)
classification correctness (English)

in classification

skos:inScheme

Quality (sub)dimension

identifier

dct:identifier

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#classification-correctness

definition

skos:definition

riktigheten til klassifiseringen av enheter eller deres egenskaper sammenlignet med sanne verdier (Norwegian Bokmål)
comparison of the classes assigned to features or their attributes to a universe of discourse (e.g. ground truth or reference data) (English)

source

dct:source

basert på Geodatakvalitet (Norwegian Bokmål)
ISO 19157 (English)

is part of

xkos:isPartOf

accuracy

status

adms:status

current

contact point

dcat:contactPoint

https://data.norge.no/vocabulary/quality-dimension#Digdir

publisher

dct:publisher

991825827

Digdir

Property name

Property URI

Value

is instance of

rdf:type

Organization (vcard:Organization)

organization name

vcard:hasOrganizationName

Digitaliseringsdirektoratet (Norwegian Bokmål)
Norwegian Digitalisation Agency (English)

email address

vcard:hasEmail

informasjonsforvaltning@digdir.no

Name spaces

Prefix

URI

adms

http://www.w3.org/ns/adms#

dcat

http://www.w3.org/ns/dcat#

dct

http://purl.org/dc/terms/

dqv

http://www.w3.org/ns/dqv#

dqvno

https://data.norge.no/vocabulary/dqvno#

rdf

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

schema

http://schema.org/

skos

http://www.w3.org/2004/02/skos/core#

uneskos

http://purl.org/umu/uneskos#

vcard

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#

xkos

http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#

xsd

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#