Oppsummering av vilkårene i Norsk lisens for offentlige data (NLOD)

Kommunal- og distriktsdepartementet har utarbeidet en lisensavtale offentlige virksomheter kan bruke ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. Data som er lisensiert med Norsk lisens for offentlige data (NLOD) kan fritt viderebrukes på visse vilkår. Disse vilkårene er oppsummert nedenfor. Klikk her for den fullstendige lisenseteksten.

Du har lov til:

  • å kopiere og tilgjengeliggjøre

  • å endre og/eller sette sammen med andre datasett

  • å kopiere og tilgjengeliggjøre en endret eller sammensatt versjon

  • å benytte datasettet kommersielt

På følgende vilkår:

  • at du navngir lisensgiver slik lisensgiver ber om, men ikke på en måte som indikerer at disse har godkjent eller anbefaler deg eller din bruk av datasettet

  • at du ikke bruker dataene på en måte som fremstår som villedende, og heller ikke fordreier eller uriktig fremstiller dataene

Med den forståelse:

  • at data som inneholder personopplysninger og er taushetsbelagt ikke er omfattet av denne lisensen og ikke kan viderebrukes

  • at lisensgiver fraskriver seg ethvert ansvar for informasjonens kvalitet og hva informasjonen brukes til Norsk lisens for offentlige data (NLOD) er tilgjengelig både på norsk og på engelsk. Følg disse lenkene for å lese den juridiske lisensteksten: